Kontakt

Adam Urban
Z-ca Prezydenta miasta Tczewa
Pokój: 25, 26 (budynek ul. 30 Stycznia 1)
Telefon: 58 775-93-06
E-mail: urban@um.tczew.pl

Iwona Bylicka
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Pokój: 20 (budynek ul. 30 Stycznia 1)
Telefon: 58 775-93-36
E-mail: bylicka@um.tczew.pl
Wydział: Spraw Społecznych

Ewa Salkowska-Stubba
Starszy Inspektor
Pokój: 39 (budynek ul. 30 Stycznia 1)
Telefon: 58 775-94-38
E-mail: salkowska@um.tczew.pl
Wydział: Spraw Społecznych

Kamila Jabłońska
Starszy Inspektor
Pokój: 38 (budynek ul. 30 Stycznia 1)
Telefon: 58 775-94-22
E-mail: jablonska@um.tczew.pl
Wydział: Spraw Społecznych

Magdalena Pieczewska
Inspektor
Pokój: 38 (budynek ul. 30 Stycznia 1)
Telefon: 58 775-93-82
E-mail: pieczewska@um.tczew.pl
Wydział: Spraw Społecznych

Magdalena Łoś
Inspektor
Pokój: 39 (budynek ul. 30 Stycznia 1)
Telefon: 58 775-93-48
E-mail: los@um.tczew.pl
Wydział: Spraw Społecznych

Skip to content