Wyniki konkursu: Informacja o wysokości przyznanej dotacji na 2024 r. w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanej dotacji dla organizacji pozarządowej na rok 2024 w zakresie: Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania) – Prowadzenie Klubu Rodzinnego „Zatorze”.

  – Tabela Nr 1 – udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  w rodzinie  ( prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych; klubów dla dzieci, młodzieży  i członków rodzin oraz innych placówek ) .

 • Wytworzył: Magdalena Łoś             
 • Zaakceptował:  Iwona Bylicka
 • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wyniki konkursu: Informacja o wysokości przyznanych dotacji na 2024 r. w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2024 w zakresie: Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania) .

Tabela „1A” – zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii, integracja środowisk abstynenckich ( prowadzenie klubów abstynenckich )

 – Tabela „1B” – zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii ( prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych);

Tabela „1C” – udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie  ( prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych; klubów dla dzieci, młodzieży  i członków rodzin oraz innych placówek );

 – Tabela „1D” – narkomania ( punkty konsultacyjne ds. uzależnień );

 –Tabela „1E” – prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych;

 – Tabela „1F” – organizacja programów, zajęć stanowiących alternatywne formy spędzenia czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup ,,ryzyka” prowadzonych przez organizacje pozarządowe (zajęcia sportowe nie objęte cyklicznym kalendarzem imprez w formie współzawodnictwa).

 • Wytworzył: Magdalena Łoś             
 • Zaakceptował:  Iwona Bylicka
 • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach Ekstraligi w piłce nożnej kobiet.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 23.11.2023 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach Ekstraligi w piłce nożnej kobiet” wpłynęła oferta Klubu Sportowego ,,Pogoń” Tczew na kwotę 250.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2024 r.- załącznik nr 2

 • Wytworzyła:       Magdalena Łoś                             
 • Zaakceptowała:  Iwona Bylicka                                                                                                                                  
 • Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach I ligi w piłce ręcznej mężczyzn.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 23.11.2023 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach I ligi w piłce ręcznej mężczyzn” wpłynęła oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Sambor” Tczew na kwotę 20.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych  z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2024 r.- załącznik nr 2

 • Wytworzyła:      Magdalena Łoś                              
 • Zaakceptowała:  Iwona Bylicka                                                                                                                                  
 • Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 23.11.2023 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach  i turniejach lekkoatletycznych” wpłynęła oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Sambor” Tczew na kwotę 5.500 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2024 r.- załącznik nr 2

 • Wytworzyła:       Magdalena Łoś                             
 • Zaakceptowała:  Iwona Bylicka                                                                                                                                  
 • Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach Ligi Centralnej kobiet w piłce ręcznej.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 23.11.2023 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu  w rozgrywkach Ligi Centralnej kobiet w piłce ręcznej” wpłynęła oferta Stowarzyszenia Piłki Ręcznej ,,Sambor” Tczew na kwotę 195.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2024 r.- załącznik nr 2

 • Wytworzyła:        Magdalena Łoś                             
 • Zaakceptowała:  Iwona Bylicka                                                                                                                                  
 • Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik  konkursu na realizację zadań Gminy na 2024 rok w zakresie: Przeciwdziałania patologiom społecznym – Organizacja pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz grup wsparcia dla  osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, u których występują problemy alkoholowe.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2024 w zakresie:

Przeciwdziałania patologiom społecznym – Organizacja pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz grup wsparcia dla  osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, u których występują problemy alkoholowe.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2024 z zakresu Przeciwdziałania patologiom społecznym – Organizacja pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz grup wsparcia dla  osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, u których występują problemy alkoholowe – załącznik nr 1.

 • Wytworzyła: Magdalena Pieczewska
 • Zaakceptowała:  Iwona Bylicka
 • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Pomocy Społecznej.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2024 w zakresie Pomocy Społecznej. Z planowanej kwoty 260.000 zł, rozdysponowano środki w całości 260.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2024 z zakresu Pomocy Społecznej – załącznik nr 1.

 • Wytworzyła:  Magdalena Pieczewska                                 
 • Zaakceptowała:  Iwona Bylicka
 • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wynik  konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, iż w ramach konkursu ofert w zakresie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych nie została złożona żadna oferta. Zaplanowane środki w kwocie 9.000 zł nie zostały rozdysponowane.

 • Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      
 • Zaakceptowała: Iwona Bylicka
 • Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, ul. Grunwaldzka 1, 83-110 Tczew.

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego konkursu ofert – SUO

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                                  

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content