Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Ochrony Zdrowia.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2023 w zakresie Ochrony Zdrowia. Z planowanej kwoty 50.000 zł, rozdysponowano środki w całości 50.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2023 z zakresu Ochrony Zdrowia – załącznik nr 1.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wynik  konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2023 w zakresie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Z planowanej kwoty 9.000 zł, rozdysponowano środki w całości 9.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2023 z zakresu Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – załącznik nr 1.           

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2023 w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Z planowanej kwoty 225.000 zł, na realizację przedsięwzięć związanych z organizacją imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, dyskusji, spotkań i prelekcji, rozdysponowano środki w całości 225.000 zł.

Z planowanej kwoty 60.000 zł, na realizację przedsięwzięć związanych z organizacją festiwalu poświęconego pamięci Grzegorza Ciechowskiego, rozdysponowano środki w całości 60.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2023 na realizację przedsięwzięć związanych z organizacją imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, dyskusji , spotkań i prelekcji – załącznik nr 1.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2023 na realizację przedsięwzięć związanych z organizacją festiwalu poświęconego pamięci Grzegorza Ciechowskiego – załącznik nr 2.

Wytworzyła: Kamila Jabłońska                    

Zaakceptowała  Iwona Bylicka                                                                                                                                   

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu na realizację zadań w zakresie Upowszechniania Turystyki.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2023 w zakresie Upowszechniania Turystyki.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2023 na realizację zadań w zakresie Upowszechniania Turystyki – załącznik nr 1.

Wytworzyła: Kamila Jabłońska                    

Zaakceptowała  Iwona Bylicka                                                                                                                               

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pożytku publicznego, które nie składały ofert na działalność na rok 2023 w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu. Przyznano kwotę 689.000 zł (zgodnie z punktem 1A) oraz kwotę 6.000 zł (zgodnie z punktem 1B).

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                          

Zaakceptowała: Iwona Bylicka  Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2023 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – (tabela 1A) 726.01 KB pdf Pobierz

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2023 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – (tabela 1B) 373.24 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Pomocy Społecznej.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2023 w zakresie Pomocy Społecznej. Z planowanej kwoty 260.000 zł, rozdysponowano środki w całości 260.000 zł.

Tytuł załącznika:

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2023 z zakresu Pomocy Społecznej – załącznik nr 1.

Wytworzyła:  Magdalena Pieczewska                                 

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wynik  konkursu na realizację zadań Gminy na 2023 rok w zakresie:

Przeciwdziałania patologiom społecznym – Organizacja pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz grup wsparcia dla  osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, u których występują problemy alkoholowe.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2023 w zakresie:

Przeciwdziałania patologiom społecznym – Organizacja pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz grup wsparcia dla  osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, u których występują problemy alkoholowe.

Tytuł załącznika:

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2023 z zakresu Przeciwdziałania patologiom społecznym – Organizacja pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz grup wsparcia dla  osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, u których występują problemy alkoholowe – załącznik nr 1.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 06.12.2022 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi” – nie wpłynął żaden wniosek.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                                

Zaakceptowała: Iwona Bylicka Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 06.12.2022 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych” wpłynęła oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Sambor” Tczew na kwotę 5.500 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                                

Zaakceptowała: Iwona Bylicka Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2023 r.- załącznik nr 2 266.97 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach Ekstraligi w piłce nożnej kobiet.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 06.11.2022 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach Ekstraligi w piłce nożnej kobiet” wpłynęła oferta Klubu Sportowego ,,Pogoń” Tczew na kwotę 200.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                                

Zaakceptowała: Iwona Bylicka Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2023 r.- załącznik nr 2 265.55 KB pdf Pobierz

Skip to content