WYNIK KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pożytku publicznego, które nie składały ofert na działalność na rok 2024 w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu. Przyznano kwotę 658.905 zł (zgodnie z punktem 1A) oraz kwotę 6.000 zł (zgodnie z punktem 1B).

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                                

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2024 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – (tabela 1A)723.43 KBPDFPOBIERZ

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2024 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – (tabela 1B)373.69 KBPDFPOBIERZ

Wynik konkursu na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2024 w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2024 na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – załącznik nr 1.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2024 na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego związaną z organizacją festiwalu poświęconego pamięci Grzegorza Ciechowskiego – załącznik nr 2.

  • Wytworzyła: Kamila Jabłońska                    
  • Zaakceptowała  Iwona Bylicka                                                                                                                                  
  • Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu na realizację zadań w zakresie Upowszechniania Turystyki.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2024 w zakresie Upowszechniania Turystyki.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2024 na realizację zadań w zakresie Upowszechniania Turystyki – załącznik nr 1.

  • Wytworzyła: Kamila Jabłońska                    
  • Zaakceptowała  Iwona Bylicka                                                                                                                                  
  • Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Ochrony Zdrowia.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2024 w zakresie Ochrony Zdrowia. Z planowanej kwoty 50.000 zł, rozdysponowano środki w całości 50.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2024 z zakresu Ochrony Zdrowia – załącznik nr 1.

  • Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      
  • Zaakceptowała: Iwona Bylicka
  • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Skip to content