Wynik konkursu na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2021 w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Z planowanej kwoty 225.000 zł, na realizację przedsięwzięć związanych z organizacją imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, dyskusji , spotkań i prelekcji, rozdysponowano środki w całości 225.000 zł.

Z planowanej kwoty 60.000 zł, na realizację przedsięwzięć związanych z organizacją festiwalu poświęconego pamięci Grzegorza Ciechowskiego, rozdysponowano środki w całości 60.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2021 na realizację przedsięwzięć związanych z organizacją imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, dyskusji , spotkań i prelekcji – załącznik nr 1.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2021 na realizację przedsięwzięć związanych z organizacją festiwalu poświęconego pamięci Grzegorza Ciechowskiego – załącznik nr 2.

Wynik konkursu na realizację zadań w zakresie Upowszechniania Turystyki.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2021 w zakresie Upowszechniania Turystyki.

Z planowanej kwoty 5.000 zł, rozdysponowano środki w  wysokości 3.900 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2021 na realizację zadań z zakresu Upowszechniania Turystyki – załącznik nr 1.

Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Pomocy Społecznej.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2021 w zakresie Pomocy Społecznej. Z planowanej kwoty 240.000 zł, rozdysponowano środki w wysokości 184.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2021 z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ – załącznik nr 1.

Wytworzyła:  Magdalena Pieczewska

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych                                 

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 27.11.2020 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi” – nie wpłynął żaden wniosek.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska  – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 27.11.2020 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych”  wpłynął wniosek Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Sambor” Tczew ul. Jagiełły 8, na kwotę 5.500 złotych – Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2021 r.- załącznik nr 2 266.49 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej mężczyzn.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 27.11.2020 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej mężczyzn” wpłynęła oferta Stowarzyszenia Piłkarskiego ,,Wisła” Tczew na kwotę 30.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2021 r.- załącznik nr 2 268.85 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach I ligi w piłce nożnej kobiet.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 27.11.2020 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach I ligi w piłce nożnej kobiet” wpłynęła oferta Klubu Sportowego ,,Pogoń” Tczew na kwotę 50.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2021 r.- załącznik nr 2 267.3 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 27.11.2020 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn” wpłynęła oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Sambor” Tczew na kwotę 20.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2021 r.- załącznik nr 2 266.76 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 27.11.2020 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu  w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej” wpłynęła oferta Stowarzyszenia Piłki Ręcznej ,,Sambor” Tczew na kwotę 125.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2021 r.- załącznik nr 2 267.33 KB pdf Pobierz

Informacja o przyznaniu Sportowemu Klubowi Karate „Senshi” w Tczewie dofinansowania na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 14.09.2020 r. Sportowy Klub Karate „Senshi” złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. ”Mistrzostwa Polski Karate WKF PUK Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzieżowców 24-25.10.2020”. Oferta spełniła wymogi formalne i została umieszczona na okres 7 dni na stronie: organizacje.tczew.pl oraz bip.tczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie. W w/w terminie nie zostały złożone żadne uwagi dotyczące oferty. W związku z powyższym Prezydent Miasta Tczewa uznając celowość, oraz wysokość środków posiadanych w budżecie miasta, przyznał dotację w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego pn. ”Mistrzostwa Polski Karate WKF PUK Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzieżowców 24-25.10.2020” przez Sportowy Klub Karate „Senshi”.

Wytworzyła: Kamila Jabłońska

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content