Wynik konkursu na realizację zadań w zakresie Upowszechniania Turystyki.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2021 w zakresie Upowszechniania Turystyki.

Z planowanej kwoty 5.000 zł, rozdysponowano środki w  wysokości 3.900 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2021 na realizację zadań z zakresu Upowszechniania Turystyki – załącznik nr 1.

Skip to content