Wynik konkursu na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2021 w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Z planowanej kwoty 225.000 zł, na realizację przedsięwzięć związanych z organizacją imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, dyskusji , spotkań i prelekcji, rozdysponowano środki w całości 225.000 zł.

Z planowanej kwoty 60.000 zł, na realizację przedsięwzięć związanych z organizacją festiwalu poświęconego pamięci Grzegorza Ciechowskiego, rozdysponowano środki w całości 60.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2021 na realizację przedsięwzięć związanych z organizacją imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, dyskusji , spotkań i prelekcji – załącznik nr 1.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2021 na realizację przedsięwzięć związanych z organizacją festiwalu poświęconego pamięci Grzegorza Ciechowskiego – załącznik nr 2.

Skip to content