Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Propozycję prosimy składać do dnia 7 grudnia 2022 roku do godz. 15:30 pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: pieczewska@um.tczew.pl.

Data przekazania dokumentu do archiwum: 31.12.2023 rok.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                                  

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu: „Ochrony Zdrowia”.

Propozycję prosimy składać do dnia 7 grudnia 2022 roku do godz. 15.30 pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1 lub na e-mail: pieczewska@um.tczew.pl

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                                  

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu: „Pomoc Społeczna”.

Propozycję prosimy składać do dnia 7 grudnia 2022 roku do godz. 15.30 pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1 lub na e-mail: pieczewska@um.tczew.pl

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                                  

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie Pomoc Społeczna.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

,,Pomoc Społeczna”.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie – Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy w 2023 roku w zakresie Pomoc Społeczna.
 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie Ochrony Zdrowia.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

,,Ochrony Zdrowia”.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie – Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy w 2023 roku w zakresie Ochrony Zdrowia.
 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.
 3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.     

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy w roku 2023 z zakresu Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 w późn. zm.) na wyłonienie organizacji pozarządowej – operatora projektu, któremu Miasto Tczew zleci organizację konkursu dotacyjnego – regranting dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań w zakresie – „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie – Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy w 2023 roku.
 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu: „Przeciwdziałania Patologiom Społecznym”.

Propozycję prosimy składać do dnia 6 grudnia 2022 roku do godz. 15.30 na e-mail: los@um.tczew.pl

Wytworzyła: Magdalena Łoś           

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu: Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania) – prowadzenie Klubu Rodzinnego ,,Zatorze”.

Propozycję prosimy składać do dnia 6 grudnia 2022 roku do godz. 15.30 na e-mail: los@um.tczew.pl

Wytworzyła:   Magdalena Łoś          

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania) – prowadzenie Klubu Rodzinnego ,,Zatorze”.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania) – prowadzenie Klubu Rodzinnego ,,Zatorze”.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie – Otwarty  konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania pn. prowadzenie Klubu Rodzinnego „Zatorze”.
 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.
 3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.     

Wytworzyła: Magdalena Łoś

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ,,Przeciwdziałania Patologiom Społecznym”.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ,,Przeciwdziałania Patologiom Społecznym”.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie – Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w 2023 r. w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.
 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.
 3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.     

Wytworzyła: Magdalena Łoś

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content