Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowych w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu: Przeciwdziałania patologiom społecznym pod nazwą: Organizacja pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz grup wsparcia dla  osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, u których występują problemy alkoholowe.

Propozycję prosimy składać do dnia 9 grudnia 2022 roku do godz. 14:30 pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1 lub na e-mail: pieczewska@um.tczew.pl.  

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                                  

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych                                                                               

Skip to content