Zgłoś „Społecznika Roku 2021”!

Jeszcze tylko przez tydzień można zgłaszać kandydatów w Konkursie o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 30 września 2021 r.

Celem Konkursu jest pokazywanie aktywności osób i stojących za nimi organizacji w podejmowaniu różnych społecznych wyzwań, nagłaśnianie przykładów obywatelskich postaw i brania spraw we własne ręce, bez oglądania się na pomoc instytucjonalną.
 
Kandydatów można zgłaszać w trzech kategoriach: zaangażowanie ogólnopolskie, zaangażowanie lokalne oraz zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19.

Wnioski z nominacjami należy przesyłać do 30.09.2021 r. (włącznie) na adres spolecznikroku@filantropia.org.pl .
 
Więcej informacji, w tym wnioski konkursowe oraz regulamin można znaleźć na stronach: www.filantropia.org.pl/post/spolecznikroku oraz www.spolecznikroku.newsweek.pl.

Zachęcamy również do odwiedzania profilu https://www.facebook.com/spolecznikroku/.
 
Partnerem Głównym Konkursu o tytuł „Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.Sekretariat Konkursu o tytuł Społecznika Roku tygodnika Newsweek Polska

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa
Tel. 22 622 01 22 wew. 24
e-mail: spolecznikroku@filantropia.org.pl
www.facebook.com/spolecznikroku
————————————————————-
Inspirujemy, pomagamy działać!
www.filantropia.org.pl

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Propozycję prosimy składać do dnia 24 września 2021 roku do godz. 14.30 pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1 lub  na e-mail: pieczewska@um.tczew.pl.

Wytworzyła:      Magdalena Pieczewska                             

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka

                           Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2021: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2021: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla  niepełnosprawnych dzieci.

Załączniki:

Ogłoszenie Otwarty Konkurs Ofert 2021.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      

Zaakceptowała  Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, ul. Grunwaldzka 1, 83-110 Tczew.

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego konkursu ofert – SUO

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                                  

Zaakceptowała:  Elżbieta Noch

Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych

Zmiana składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego o przyznanie dotacji podmiotom na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2021: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tczewa Nr 215/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. zmienia się skład Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego o przyznanie dotacji podmiotom na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2021: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla  niepełnosprawnych dzieci.

Skład Komisji Konkursowej

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych – Udział klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej mężczyzn.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na:

  1. Udział klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej mężczyzn.

Propozycję prosimy składać do dnia 30 lipca 2021 roku do godz. 14.30 pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: salkowska@um.tczew.pl

Wytworzyła:  Ewa Salkowska – Stubba                          

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych – Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na:

  1. Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.

Propozycję prosimy składać do dnia 30 lipca 2021 roku do godz. 14.30 pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: salkowska@um.tczew.pl

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                          

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej mężczyzn.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2021 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2021 roku, pn. „Udział klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej mężczyzn”.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                          

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka Naczelnika  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Ogłoszenie o konkursie: Udział Klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej mężczyzn. 230.67 KB pdf Pobierz

Wzór wniosku o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu. 47.5 KB doc Pobierz

Wzór sprawozdania częściowego/końcowego z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu. 62.5 KB doc Pobierz

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od  dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2021 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2021 roku, pn. „Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie
III ligi”.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                          

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Ogłoszenie o konkursie: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi. 229.69 KB pdf Pobierz

Wzór wniosku o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu 47.5 KB doc Pobierz

Wzór sprawozdania częściowego/końcowego z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu. 62.5 KB doc Pobierz

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Propozycję prosimy składać do dnia 21 lipca 2021 roku do godz. 15.30 pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1 lub  na e-mail: pieczewska@um.tczew.pl.

Skip to content