Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Urząd Miejski w Tczewie informuje, iż na terenie powiatu tczewskiego w 2022 roku będzie funkcjonować 5 punktów pomocy, w tym 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W załączeniu znajduje się szczegółową informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja oraz sposobem umawiania terminu wizyty w punktach.

Lista punktów npp i npo godziny na 2021

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Sposób umawiania terminu wizyty w punktach

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych,

Propozycję prosimy składać do dnia 17 grudnia 2021 roku pisemnie  w Urzędzie Miejskim  w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: pieczewska@um.tczew.pl

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                                  

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2022: prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2022: prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych.

Załącznik:

Ogłoszenie Otwarty Konkurs Ofert 2022.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      

Zaakceptowała  Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Odwołanie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych.

Odwołuje się otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo ogłoszonego Zarządzeniem Nr 309/2021 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych.

Podstawą unieważnienia, o którym mowa w ust.1, jest punkt 6 rozdziału I Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 309/2021 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Propozycję prosimy składać do dnia 15 grudnia 2021 roku do godz. 15:30 pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: pieczewska@um.tczew.pl.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                                  

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.) na wyłonienie organizacji pozarządowej – operatora projektu, któremu Miasto Tczew zleci organizację konkursu dotacyjnego – regranting dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań w zakresie – „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie – Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy w 2022 roku.
  2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wzór Karty Oceny Merytorycznej i Karty Oceny Formalnej

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie przedstawia w załączeniu: wzór Karty Oceny Merytorycznej oraz wzór Karty Oceny Formalnej dot. ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania) – prowadzenie Klubu Rodzinnego ,,Zatorze”.

Załączniki:

  1. wzór Karty Oceny Merytorycznej Zatorze
  2. wzór Karty Oceny Formalnej

Wytworzyła: Róża Tasarz                            

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wzór Karty Oceny Merytorycznej i Karty Oceny Formalnej

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie przedstawia w załączeniu: wzór Karty Oceny Merytorycznej oraz wzór Karty Oceny Formalnej dot. ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie: Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.

Załączniki:

  1. wzór Karty Oceny Merytorycznej
  2. wzór Karty Oceny Formalnej

Wytworzyła: Róża Tasarz                            

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu: Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania) – prowadzenie Klubu Rodzinnego ,,Zatorze”.

Propozycję prosimy składać do dnia 6 grudnia 2021 roku do godz. 15.30 na e-mail: tasarz@um.tczew.pl

Wytworzyła: Róża Tasarz                            

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu: „Przeciwdziałania Patologiom Społecznym”.

Propozycję prosimy składać do dnia 6 grudnia 2021 roku do godz. 15.30 na e-mail: tasarz@um.tczew.pl

Wytworzyła: Róża Tasarz                            

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content