Wzór Karty Oceny Merytorycznej i Karty Oceny Formalnej

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie przedstawia w załączeniu: wzór Karty Oceny Merytorycznej oraz wzór Karty Oceny Formalnej dot. ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie: Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.

Wytworzyła: Magdalena Łoś           

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

wzór Karty Oceny Merytorycznej 48.32 KB pdf Pobierz

wzór Karty Oceny Formalnej 56.09 KB pdf Pobierz

Wzór Karty Oceny Merytorycznej i Karty Oceny Formalnej

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie przedstawia w załączeniu: wzór Karty Oceny Merytorycznej oraz wzór Karty Oceny Formalnej dot. ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Załączniki:

  1. wzór Karty Oceny Merytorycznej
  2. wzór Karty Oceny Formalnej

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                                  

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wzór Karty Oceny Merytorycznej i Karty Oceny Formalnej

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie przedstawia w załączeniu: wzór Karty Oceny Merytorycznej oraz wzór Karty Oceny Formalnej dot. ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania) – prowadzenie Klubu Rodzinnego ,,Zatorze”.

Załączniki:

  1. wzór Karty Oceny Merytorycznej Zatorze
  2. wzór Karty Oceny Formalnej

Wytworzyła: Róża Tasarz                            

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wzór Karty Oceny Merytorycznej i Karty Oceny Formalnej

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie przedstawia w załączeniu: wzór Karty Oceny Merytorycznej oraz wzór Karty Oceny Formalnej dot. ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie: Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.

Załączniki:

  1. wzór Karty Oceny Merytorycznej
  2. wzór Karty Oceny Formalnej

Wytworzyła: Róża Tasarz                            

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wzór Karty Oceny Merytorycznej i Karty Oceny Formalnej

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie przedstawia w załączeniu: wzór Karty Oceny Merytorycznej oraz wzór Karty Oceny Formalnej dot. ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie „Ochrony Zdrowia”.

Załączniki:

  1. wzór Karty Oceny Merytorycznej
  2. wzór Karty Oceny Formalnej

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                                  

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wzór Karty Oceny Merytorycznej i Karty Oceny Formalnej

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie przedstawia w załączeniu: wzór Karty Oceny Merytorycznej oraz wzór Karty Oceny Formalnej dot. ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie” Pomocy Społecznej”, „Kultury Fizycznej i Sportu”, „Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”, „Upowszechniania Turystyki”.

Załączniki:

  1. wzór Karty Oceny Merytorycznej
  2. wzór Karty Oceny Formalnej

wytw. K. Jabłońska

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wzór Karty Oceny Formalnej oraz wzór Karty Oceny Merytorycznej – 2020 r.

Wzór Karty Oceny Merytorycznej oraz wzór Karty Oceny Formalnej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresów: Pomocy Społecznej, Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Kultury Fizycznej i Sportu, Upowszechniania Turystyki, zgodnych z Regulaminem Pracy Komisji Konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w w/w zakresach na rok 2020.

wzór Karty Oceny Merytorycznej

wzór Karty Oceny Formalnej

Wzór uproszczonej oferty / sprawozdania z realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Załączniki

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content