Wzór Karty Oceny Merytorycznej i Karty Oceny Formalnej

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie przedstawia w załączeniu: wzór Karty Oceny Merytorycznej oraz wzór Karty Oceny Formalnej dot. ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie” Pomocy Społecznej”, „Kultury Fizycznej i Sportu”, „Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”, „Upowszechniania Turystyki”.

Załączniki:

  1. wzór Karty Oceny Merytorycznej
  2. wzór Karty Oceny Formalnej

wytw. K. Jabłońska

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content