Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy zapewniającego 25 miejsc dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy zapewniającego 25 miejsc dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, ul. Grunwaldzka 1, 83-110 Tczew.

Tytuł załącznika:

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego konkursu ofert 2023-2025 – ŚDS

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                                  

Zaakceptowała  Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, ul. Grunwaldzka 1, 83-110 Tczew.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                                  

Zaakceptował:  Adam Urban – Z-ca Prezydenta Miasta

Załączniki

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego konkursu ofert – SUO 200.94 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Dofinansowanie wkładu własnego.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanej dotacji dla organizacji pozarządowej na rok 2022 w zakresie Dofinansowanie wkładu własnego. Z planowanej kwoty 5.000 zł, rozdysponowano środki w wysokości 2.850 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2022 z zakresu Dofinansowanie wkładu własnego – załącznik nr 1.

Wytworzyła:  Kamila Jabłońska                             

Zaakceptował: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, ul. Grunwaldzka 1, 83-110 Tczew.

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego konkursu ofert – SUO

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                                  

Zaakceptował:  Adam Urban

Z-ca Prezydenta Miasta

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 20 maja 2022 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych” – nie wpłynął żaden wniosek.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka – Naczelnika  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej mężczyzn.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 20 maja 2022 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej mężczyzn” wpłynął wniosek Stowarzyszenia Piłkarskiego ,,Wisła” Tczew na kwotę 30.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła wniosek pozytywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły wnioski na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2022 r.- załącznik nr 2 34.5 KB doc Pobierz

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach I ligi w piłce nożnej kobiet.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 20 maja 2022 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu  w rozgrywkach I ligi w piłce nożnej kobiet” – nie wpłynął żaden wniosek.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 20 maja 2022 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn” wpłynął wniosek Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Sambor” Tczew na kwotę 20.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła wniosek pozytywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły wnioski na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2022 r.- załącznik nr 2 265.99 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 20 maja 2022 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej” wpłynął wniosek Stowarzyszenia Piłki Ręcznej ,,Sambor” Tczew na kwotę 125.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła wniosek pozytywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły wnioski na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2022 r.- załącznik nr 2 267.95 KB pdf Pobierz

Skip to content