Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Dofinansowanie wkładu własnego.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanej dotacji dla organizacji pozarządowej na rok 2022 w zakresie Dofinansowanie wkładu własnego. Z planowanej kwoty 5.000 zł, rozdysponowano środki w wysokości 2.850 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2022 z zakresu Dofinansowanie wkładu własnego – załącznik nr 1.

Wytworzyła:  Kamila Jabłońska                             

Zaakceptował: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content