Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 15 maja 2018 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi” wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Hubertus” przy Szkole Podstawowej nr 7 w Tczewie ul. Stoczniowców 15a, na kwotę 2.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 30 listopada 2018 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych”  wpłynęły dwie oferty:

  1. Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Krawiec” przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tczewie ul. M. Konopnickiej 11, na kwotę 2.000 zł. Komisja Konkursowa przyznała kwotę 2.000 złotych.
  2. Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Sambor” Tczew ul. Jagiełły 8, na kwotę 1.520 złotych – Komisja Konkursowa przyzna kwotę 1.000 złotych.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej mężczyzn

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 30 listopada 2018 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach  V ligi w piłce nożnej mężczyzn” wpłynęła oferta Stowarzyszenia Piłkarskiego ,,Wisła” Tczew na kwotę 30.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska  – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce nożnej kobiet

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 30 listopada 2018 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce nożnej kobiet” wpłynęła oferta Klubu Sportowego ,,Pogoń” Tczew na kwotę 20.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 30 listopada 2018 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej” wpłynęła oferta Stowarzyszenia Piłki Ręcznej ,,Sambor” Tczew na kwotę 100.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

 

Wytworzyła:  Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach I ligi w piłce ręcznej mężczyzn

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 30 listopada 2018 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach I ligi w piłce ręcznej mężczyzn” wpłynęła oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Sambor” Tczew na kwotę 200.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

 

Wytworzyła:  Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Weryfikacja zadania Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii św. Józefa w Tczewie pn. ,,Pomoc rodzinom patologicznym”.

Weryfikacja zadania Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii św. Józefa w Tczewie pn. ,,Pomoc rodzinom patologicznym”.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że Komisja Konkursowa dokonała weryfikacji zadania Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii św. Józefa w Tczewie pn. ,,Pomoc rodzinom patologicznym”, przyznając dotację w wysokości 2.000 złotych.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu na realizację zadań Gminy na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub z innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na powyższy konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 5.04.2018 roku wpłynęła jedna oferta Tczewskiego Stowarzyszenia Aikido Aikikai w Tczewie na kwotę 3.942 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę negatywnie.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała:  Elżbieta Noch  – Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach I ligi w piłce ręcznej mężczyzn

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 6 sierpnia 2018 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu  w rozgrywkach I ligi w piłce ręcznej mężczyzn” wpłynęła oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Sambor” Tczew na kwotę 200.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

 

Wynik otwartego konkursu na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci w miejscu ich zamieszkania na terenie Tczewa

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanej dotacji dla organizacji pozarządowej na rok 2018 w zakresie pomocy Społecznej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci  w miejscu ich zamieszkania na terenie Tczewa w okresie od 16 września 2018r. do 31 grudnia 2018r.

 

Wytworzył: Leszek Szymański

Zaakceptowała  Bożena Nowopolska Naczelnik  – Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content