WYNIK KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pożytku publicznego, które nie składały ofert na działalność na rok 2024 w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu. Przyznano kwotę 658.905 zł (zgodnie z punktem 1A) oraz kwotę 6.000 zł (zgodnie z punktem 1B).

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                                

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2024 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – (tabela 1A)723.43 KBPDFPOBIERZ

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2024 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – (tabela 1B)373.69 KBPDFPOBIERZ

Informacja z przeprowadzonej kontroli zadania publicznego pn. ,,Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży UKS Orły Tczew”

Informacja z przeprowadzonej kontroli zadania publicznego pn. ,,Całoroczne szkolenie dzieci  i młodzieży UKS Orły Tczew”.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Uczniowski Klub Sportowy ,,Orły” w Tczewie ul. Elżbiety 21A; wpisany pod nr 39 do ewidencji uczniowskich klubów sportowych, prowadzonej przez Starostę Tczewskiego.

Termin przeprowadzenia kontroli: 26 październik 2023 r.

Zakres kontroli:

1.Weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie umowy nr 35/01/2023 z dnia 23.01.2023 r. pn. „Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży UKS Orły Tczew”,

2. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: Brak

Wytworzyła: Ewa Salkowska-Stubba

Zaakceptowała: Iwona Świeczkowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Protokół z przeprowadzonej kontroli 470.37 KB pdf Pobierz

Informacja z przeprowadzonej kontroli zadania publicznego pn. ”Szkolenie sekcji piłki nożnej w KKS Unia Tczew w 2023 roku”

Informacja z przeprowadzonej kontroli zadania publicznego pn. ,,Szkolenie sekcji piłki nożnej w KKS Unia Tczew w 2023 roku”.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Kolejowego Klub Sportowy ,,Unia” w Tczewie ul. Nadbrzeżna 15, wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych pod numerem 4, prowadzonej przez Starostę Tczewskiego.

Termin przeprowadzenia kontroli: 25 październik 2023 r.

Zakres kontroli:

1.Weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie umowy nr 65/01/2023 z dnia 24.01.2023 r. pn. „Szkolenie sekcji piłki nożnej w KKS Unia Tczew w 2023 roku”,

2. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: Brak

Wytworzyła: Ewa Salkowska-Stubba              

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Protokół z przeprowadzonej kontroli 112.92 KB pdf Pobierz

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych – Udział klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na:

1.      Udział klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych.

Propozycję prosimy składać do dnia 6 grudnia 2023 roku do godz. 15.30 na e-mail: salkowska@um.tczew.pl

    

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                                

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych – Udział klubu w rozgrywkach Ekstraligi w piłce nożnej kobiet

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na:

1.      Udział klubu w rozgrywkach Ekstraligi w piłce nożnej kobiet.

Propozycję prosimy składać do dnia 6 grudnia 2023 roku do godz. 15.30 na e-mail: salkowska@um.tczew.pl

    

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                                

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych – Udział klubu w rozgrywkach I ligi w piłce ręcznej mężczyzn

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na:

1.      Udział klubu w rozgrywkach I ligi w piłce ręcznej mężczyzn.

Propozycję prosimy składać do dnia 6 grudnia 2023 roku do godz. 15.30 na e-mail: salkowska@um.tczew.pl

    

 Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                                

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych – Udział klubu w rozgrywkach Ligi Centralnej kobiet w piłce ręcznej

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na:

1.      Udział klubu w rozgrywkach Ligi Centralnej kobiet w piłce ręcznej.

Propozycję prosimy składać do dnia 6 grudnia 2023 roku do godz. 15.30 na e-mail: salkowska@um.tczew.pl

     Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                                

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od  dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2024 roku, pn. „Udział klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych”.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                                

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Ogłoszenie o konkursie: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych 229.5 KB pdf Pobierz

Wzór wniosku o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu 47.5 KB doc Pobierz

Wzór sprawozdania częściowego/końcowego z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu 62.5 KB doc Pobierz

Skip to content