Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pożytku publicznego, które nie składały ofert na działalność na rok 2022 w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu. Przyznano kwotę 569.248 zł (zgodnie z punktem 1A).

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2022 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – (tabela 1A). 722.68 KB pdf Pobierz

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2022 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – (tabela 1B). 375.76 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu na realizację zadań w zakresie Upowszechniania Turystyki.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2022 w zakresie Upowszechniania Turystyki.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      

Zaakceptowała  Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2022 na realizację zadań w zakresie Upowszechniania Turystyki – załącznik nr 1. 38.42 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2022 w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Z planowanej kwoty 225.000 zł, na realizację przedsięwzięć związanych z organizacją imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, dyskusji, spotkań i prelekcji, rozdysponowano środki w całości 225.000 zł. Z planowanej kwoty 60.000 zł, na realizację przedsięwzięć związanych z organizacją festiwalu poświęconego pamięci Grzegorza Ciechowskiego, rozdysponowano środki w całości 60.000 zł.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych   

Załączniki

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2022 na realizację przedsięwzięć związanych z organizacją imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, dyskusji , spotkań i prelekcji – załącznik nr 1. 62.24 KB pdf Pobierz

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2022 na realizację przedsięwzięć związanych z organizacją festiwalu poświęconego pamięci Grzegorza Ciechowskiego – załącznik nr 2. 25.64 KB pdf Pobierz

Wyniki konkursu: Informacja o wysokości przyznanej dotacji na 2022 r. w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanej dotacji dla organizacji pozarządowej na rok 2022 w zakresie: Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania) – Prowadzenie Klubu Rodzinnego „Zatorze”.

Wytworzył: Magdalena Łoś             

Zaakceptował:  Adam Urban  Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa

Załączniki

Tabela Nr 1 – udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie ( prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych; klubów dla dzieci, młodzieży i członków rodzin oraz innych placówek ) 221.78 KB pdf Pobierz

Wyniki konkursu: Informacja o wysokości przyznanych dotacji na 2022 r. w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2022 w zakresie: Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania) .

Wytworzył: Magdalena Łoś             

Zaakceptował:  Adam Urban  Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa

Załączniki

Tabela „1A” – zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii, integracja środowisk abstynenckich ( prowadzenie klubów abstynenckich ) 218.18 KB pdf Pobierz

Tabela „1B” – udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie ( prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych; klubów dla dzieci, młodzieży i członków rodzin oraz innych placówek ) 233.93 KB pdf Pobierz

Tabela „1C” – narkomania ( punkty konsultacyjne ds. uzależnień ) 221.67 KB pdf Pobierz

Tabela „1D” – prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, oraz prowadzenie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych z osobami z problemem alkoholowym i narkomanii i ich rodzin 220.39 KB pdf Pobierz

Tabela „1E” – organizacja programów, zajęć stanowiących alternatywne formy spędzenia czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup ,,ryzyka” prowadzonych przez organizacje pozarządowe (zajęcia sportowe nie objęte cyklicznym kalendarzem imprez w formie współzawodnictwa). 222.31 KB pdf Pobierz

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 23.11.2021 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej mężczyzn” wpłynęła oferta Stowarzyszenia Piłkarskiego ,,Wisła” Tczew na kwotę 30.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2022 r.- załącznik nr 2 268.77 KB pdf Pobierz

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 23.11.2021 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach I ligi w piłce nożnej kobiet” wpłynęła oferta Klubu Sportowego ,,Pogoń” Tczew na kwotę 50.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Iwona Bylicka  – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2022 r.- załącznik nr 2 267.03 KB pdf Pobierz

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 23.11.2021 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn” wpłynęła oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Sambor” Tczew na kwotę 20.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Iwona Bylicka  – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2022 r.- załącznik nr 2 266.65 KB pdf Pobierz

Skip to content