Protokół z posiedzenia Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 13 grudnia 2022 roku.

Wydział Spraw Społecznych przedstawia w załączeniu protokół z posiedzenia Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 13 grudnia 2022 roku.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                                

Zaakceptowała  Iwona Świeczkowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Protokół z posiedzenia TRDPP z dnia 13 grudnia 2022 roku 393.62 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pożytku publicznego, które nie składały ofert na działalność na rok 2023 w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu. Przyznano kwotę 689.000 zł (zgodnie z punktem 1A) oraz kwotę 6.000 zł (zgodnie z punktem 1B).

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                          

Zaakceptowała: Iwona Bylicka  Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2023 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – (tabela 1A) 726.01 KB pdf Pobierz

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2023 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – (tabela 1B) 373.24 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 06.12.2022 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi” – nie wpłynął żaden wniosek.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                                

Zaakceptowała: Iwona Bylicka Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 06.12.2022 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych” wpłynęła oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Sambor” Tczew na kwotę 5.500 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                                

Zaakceptowała: Iwona Bylicka Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2023 r.- załącznik nr 2 266.97 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach Ekstraligi w piłce nożnej kobiet.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 06.11.2022 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach Ekstraligi w piłce nożnej kobiet” wpłynęła oferta Klubu Sportowego ,,Pogoń” Tczew na kwotę 200.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                                

Zaakceptowała: Iwona Bylicka Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2023 r.- załącznik nr 2 265.55 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 06.12.2022 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn” wpłynęła oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Sambor” Tczew na kwotę 20.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                                

Zaakceptowała: Iwona Bylicka Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2023 r.- załącznik nr 2 267.04 KB pdf Pobierz

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 06.12.2022 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu  w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej” wpłynęła oferta Stowarzyszenia Piłki Ręcznej ,,Sambor” Tczew na kwotę 125.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                                

Zaakceptowała: Iwona Bylicka Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2023 r.- załącznik nr 2 267.04 KB pdf Pobierz

Wyniki konkursu: Informacja o wysokości przyznanych dotacji na 2023 r. w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2023 w zakresie: Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania) .

Wytworzył: Magdalena Łoś             

Zaakceptował: Iwona Bylicka  Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Tabela „1A” – zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii, integracja środowisk abstynenckich ( prowadzenie klubów abstynenckich ) 218.93 KB pdf Pobierz

Tabela „1B” – udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie ( prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych; klubów dla dzieci, młodzieży i członków rodzin oraz innych placówek ) 233.61 KB pdf Pobierz

Tabela „1C” – narkomania ( punkty konsultacyjne ds. uzależnień ) 221.54 KB pdf Pobierz

Tabela „1D” – prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych 220.23 KB pdf Pobierz

Tabela „1E” – organizacja programów, zajęć stanowiących alternatywne formy spędzenia czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup ,,ryzyka” prowadzonych przez organizacje pozarządowe (zajęcia sportowe nie objęte cyklicznym kalendarzem imprez w formie współzawodnictwa) 225.85 KB pdf Pobierz

Wyniki konkursu: Informacja o wysokości przyznanej dotacji na 2023 r. w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanej dotacji dla organizacji pozarządowej na rok 2023 w zakresie: Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania) – Prowadzenie Klubu Rodzinnego „Zatorze”.

Wytworzył: Magdalena Łoś             

Zaakceptował:  Iwona Bylicka  Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Tabela Nr 1 – udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie ( prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych; klubów dla dzieci, młodzieży i członków rodzin oraz innych placówek ) 220.61 KB pdf Pobierz

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych – Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na:

  1. Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.

Propozycję prosimy składać do dnia 14 grudnia 2022 roku do godz. 15.30 na e-mail: salkowska@um.tczew.pl

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                                

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content