Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego – LISTA KANDYDATÓW

Urząd Miejski w Tczewie uprzejmie informuje, że w dniu 22 marca 2022 roku Pan Janusz Landowski złożył rezygnację z kandydowania na członka Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022-2025.

W związku z powyższym przedstawiamy aktualną listę Kandydatów.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego – LISTA KANDYDATÓW 431.81 KB pdf Pobierz

Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego – ZEBRANIE WYBORCZE

Zgodnie z regulaminem wyborów do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015 r. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie uprzejmie informuje, że zebranie wyborcze do TRDPP na lata 2022-2025 odbędzie się dnia 28 marca 2022 r. o godzinie 17:00 – miejsce zebrania wyborczego: Sala Obrad im. F. Fabicha Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1.

Zgłoszeni DELEGACI proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego – LISTA KANDYDATÓW

Zgodnie z regulaminem wyborów do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015 roku, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie przedstawia listę kandydatów do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022-2025.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego – LISTA KANDYDATÓW 432.29 KB pdf Pobierz

Ogłoszenie o wyborach do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022-2025

Załączniki

Ogłoszenie o wyborach do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022-2025. 662.04 KB pdf Pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca stosowania z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 195.63 KB pdf Pobierz

Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego 2019-2022 – WYNIKI WYBORÓW.

Zgodnie z regulaminem wyborów do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015 r. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie przedstawia wyniki wyborów do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego – LISTA KANDYDATÓW.

Urząd Miejski w Tczewie uprzejmie informuje, że w dniu 22 marca 2019 roku Pani Iwona Kordys złożyła rezygnację z kandydowania na członka Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022.

W związku z powyższym przedstawiamy aktualną listę Kandydatów.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego – ZEBRANIE WYBORCZE

Zgodnie z regulaminem wyborów do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015 r. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie uprzejmie informuje, że zebranie wyborcze do TRDPP na lata 2019-2022 odbędzie się dnia 26 marca 2019 r. o godzinie 17:00 – miejsce zebrania wyborczego: Sala Obrad im. F. Fabicha Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1.

Zgłoszeni DELEGACI proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego – LISTA KANDYDATÓW.

Zgodnie z regulaminem wyborów do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015 roku, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie przedstawia listę kandydatów do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Sprostowanie do Ogłoszenia o wyborach do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022.

Urząd Miejski w Tczewie uprzejmie informuje, że omyłkowo ujęto w treści ogłoszenia w  punkcie 1 ,,Warunki zgłaszania kandydatów”- pięć obszarów działalności pożytku publicznego zamiast czterech obszarów, tj.

1. Każda organizacja działająca na terenie miasta Tczewa może zgłosić jednego kandydata na członka Rady ze wskazaniem jednego obszaru działalności pożytku publicznego:

–  Pomoc społeczna i Ochrona Zdrowia.

–  Kultura Fizyczna, Sport i Turystyka.

–  Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego,

–  Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnych;

–  Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym.

 

Właściwa treść powinna brzmieć:

1. Każda organizacja działająca na terenie miasta Tczewa może zgłosić jednego kandydata na członka Rady ze wskazaniem jednego obszaru działalności pożytku publicznego:

–  Pomoc społeczna i Ochrona Zdrowia.

–  Kultura Fizyczna, Sport i Turystyka.

–  Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnych.

–  Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała  Bożena Nowopolska  – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie o wyborach do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022.

Załączniki:

Ogłoszenie o wyborach do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022. [377.64 KB]
Klauzula informacyjna dotycząca stosowania z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. [119.75 KB]

Skip to content