Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu:

  1. ,,Kultury Fizycznej i Sportu”.
  2. ,,Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”.
  3. ,,Upowszechniania Turystyki”.

Propozycje prosimy składać do dnia 12 grudnia 2022 roku do godz. 15.30  na e-mail:

  1. salkowska@um.tczew.pl – z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu;
  2. jablonska@um.tczew.pl   – z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego; oraz Upowszechniania Turystyki;

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                                

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych    

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  • ,,Kultury Fizycznej i Sportu”,
  • ,,Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”,
  • ,,Upowszechnianie Turystyki”.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                                

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Ogłoszenie – Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy w 2023 roku. 288.58 KB pdf Pobierz

Wzór oferty realizacji zadania publicznego. 243.23 KB rtf Pobierz

Wzór załącznika f, g, h (dotyczy klubów sportowych). 58 KB doc Pobierz

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Propozycję prosimy składać do dnia 29 listopada 2022 roku do godz. 15:30 pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1 lub  na e-mail: pieczewska@um.tczew.pl.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                                  

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2023: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla  niepełnosprawnych dzieci.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2023: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla  niepełnosprawnych dzieci.

Tytuł załącznika:

Ogłoszenie Otwarty Konkurs Ofert 2023.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      

Zaakceptowała  Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu: dofinansowanie wkładu własnego.

Propozycję prosimy składać do dnia 27 lipca 2022 roku do godz. 15:30 pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: pieczewska@um.tczew.pl.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Propozycję prosimy składać do dnia 27 lipca 2022 roku do godz. 15:30 pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1 lub  na e-mail: pieczewska@um.tczew.pl.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                                  

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2022: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla  niepełnosprawnych dzieci.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2022: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla  niepełnosprawnych dzieci.

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert 2022.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      

Zaakceptowała  Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych – Udział klubu w rozgrywkach Ekstraligi w piłce nożnej kobiet.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na:

1. Udział klubu w rozgrywkach Ekstraligi w piłce nożnej kobiet.

Propozycję prosimy składać do dnia 08 lipca 2022 roku do godz. 14.30 pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: salkowska@um.tczew.pl

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                          

Zaakceptowała: Iwona Świeczkowska Starszy Inspektor Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach Ekstraligi w piłce nożnej kobiet.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od dnia ogłoszenia konkursu do 15 grudnia 2022 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2022 roku, pn. „Udział klubu w rozgrywkach Ekstraligi w piłce nożnej kobiet”.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                           

Zaakceptował:  Iwona Świeczkowska Starszy Inspektor Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Ogłoszenie o konkursie: Udział Klubu w rozgrywkach Ekstraligi w piłce nożnej kobiet. 230.68 KB pdf Pobierz

Wzór wniosku o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu. 47.5 KB doc Pobierz

Wzór sprawozdania częściowego/końcowego z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu. 62.5 KB doc Pobierz

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 20 maja 2022 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi” nie wpłynął żaden wniosek.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content