Wzór Karty Oceny Merytorycznej i Karty Oceny Formalnej

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie przedstawia w załączeniu: wzór Karty Oceny Merytorycznej oraz wzór Karty Oceny Formalnej dot. ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie „Ochrony Zdrowia”.

Załączniki:

 1. wzór Karty Oceny Merytorycznej
 2. wzór Karty Oceny Formalnej

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                                  

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wzór Karty Oceny Merytorycznej i Karty Oceny Formalnej

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie przedstawia w załączeniu: wzór Karty Oceny Merytorycznej oraz wzór Karty Oceny Formalnej dot. ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie” Pomocy Społecznej”, „Kultury Fizycznej i Sportu”, „Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”, „Upowszechniania Turystyki”.

Załączniki:

 1. wzór Karty Oceny Merytorycznej
 2. wzór Karty Oceny Formalnej

wytw. K. Jabłońska

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych,

Propozycję prosimy składać do dnia 8 grudnia 2021 roku pisemnie  w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: pieczewska@um.tczew.pl

Wytworzyła:      Magdalena Pieczewska                             

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2022: prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2022: prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych.

Załączniki:

Ogłoszenie Otwarty Konkurs Ofert 2022.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      

Zaakceptowała  Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowych w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu: ,,Pomocy Społecznej”, ,,Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”, ,,Upowszechniania Turystyki”.

Propozycję prosimy składać do dnia 3 grudnia 2021 roku do godz. 14.30 pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: jablonska@um.tczew.pl

Wytworzyła: Kamila Jabłońska                                

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy w zakresie: ,,Pomocy Społecznej”, ,,Kultury Fizycznej i Sportu”, ,,Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”, ,,Upowszechnianie Turystyki”.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

 • ,,Pomocy Społecznej”,
 • ,,Kultury Fizycznej i Sportu”,
 • ,,Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”,
 • ,,Upowszechnianie Turystyki”.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie – Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy w 2022 roku.
 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.
 3. Wzór załącznika f, g, h (dotyczy klubów sportowych).

Wytw. K. Jabłońska

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie konkursu „Wolontariusz działający na rzecz mieszkańców miasta Tczewa w okresie pandemii”.

Na terenie miasta Tczewa działa szereg osób i organizacji na rzecz drugiego człowieka. Niosą bezinteresownie pomoc potrzebującym oraz budują więzi między mieszkańcami. Na szczególne wyróżnienie zasługują osoby, które w okresie pandemii Covid – 19 podejmowały trud pracy społecznej.

Chcąc promować ideę pracy na rzecz społeczności lokalnej a przede wszystkim docenić działalność wolontariuszy w tym trudnym okresie, Prezydent Miasta Tczewa pragnie wyróżniać najbardziej zasłużonych.

W związku z powyższym prosimy o nominowanie wolontariuszy, którzy Państwa zdaniem zasługują na wyróżnienie w związku z działaniami w okresie pandemii Covid-19. Zgłoszenia należy dokonywać na załączonym formularzu. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 3 grudnia br. Zgłoszenia można przesyłać pocztą e-mail na adres jablonska@um.tczew.pl lub osobiście w   Biurze   Obsługi   Klienta   Urzędu   Miejskiego w Tczewie, przy ul. 30 Stycznia 1.

Załączniki:

 1. Regulamin Konkursu
 2. Formularz zgłoszeniowy.
 3. Klauzula informacyjna.

I POMORSKIE FORUM WOLONTARIATU

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku i Muzeum II Wojny Światowej serdecznie zapraszają na I Pomorskie Forum Wolontariatu.

Wydarzenie odbędzie się w dn. 3-4 XII br. w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
ZAPRASZAMY!

 • wolontariuszy i wolontariuszki
 • koordynatorów i organizatorów wolontariatu
 • organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i biznes odpowiedzialny społecznie
 • sympatyków i wszystkich zainteresowanych ideą wolontariatu

W PROGRAMIE:

 • debaty
 • strefa world cafe
 • warsztaty i szkolenia
 • spotkania
 • badania rad młodzieżowych
 • niespodzianki

REJESTRACJA:https://tiny.pl/9c6lh

SZCZEGÓŁÓW SZUKAJ NA: WWW.WOLONTARIATGDANSK.PL

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Propozycję prosimy składać do dnia 3 grudnia 2021 roku do godz. 14:30 pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1 lub  na e-mail: pieczewska@um.tczew.pl.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                                  

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2022: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2022: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla  niepełnosprawnych dzieci.

Ogłoszenie Otwarty Konkurs Ofert 2022.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska     

Zaakceptowała Iwona Bylicka                 

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content