Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: „Edukacyjnej opieki wychowawczej”

Załączniki:

 1. Ogłoszenie – Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy w 2023 roku.
 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Wytworzyła:      Kamila Jabłońska                          

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ruszyła 8. edycja Konkursu w ramach Funduszu Inicjowania Rozwoju. To  kompleksowy program wsparcia dla najlepszych pomorskich partnerstw międzysektorowych odpowiadających na lokalne, a także globalne wyzwania społeczno-ekologiczne. Jakie inicjatywy w tym roku podejmą wyzwanie i otrzymają granty na dalszy rozwój?

Współczesny świat zmaga się z globalnymi wyzwaniami: utratą bezpieczeństwa, zmianami klimatycznymi, głodem versus marnowaniem żywności, nadmiernym zużyciem energii, dewastacją bioróżnorodności i neuro różnorodności, brakiem tolerancji czy wykluczeniem społecznym. To też czas szczególnie trudny dla naszej części świata w związku z wojną w Ukrainie. Przyszłość wymaga współpracy, jednak odejście od wizji społeczeństwa opartego na indywidualizmie, który był motywem przewodnim ostatnich trzydziestu lat, to proces. “Otwarcie na partnerstwo, to otwarcie się na różnorodność i zobaczenie siebie jako elementu większej całości. Niewielkie działania lokalne przecierają szlaki szerszym trendom. Zachęcamy do współpracy” – tak zapowiada tegoroczną 8. edycję Konkursu Funduszu Inicjowania Rozwoju Monika Hinc, prezeska Fundacji Inicjowania Rozwoju Up Foundation.

Nabór do konkursu ruszył 27 maja 2022. Jego główne założenie to kompleksowy program wsparcia dla najlepszych inicjatyw, w których liderem jest organizacja pozarządowa współpracująca z biznesem i instytucją publiczną, czyli partnerstwo międzysektorowe. “Wnioskujący o grant zmierzą się z wyzwaniem odpowiadającym na globalną inicjatywę 17 celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals), zgodnie z Agendą 2030 przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 roku – przedstawia szczegóły Koordynatorka Funduszu Justyna Kowalkowska – W 2022 roku mamy nowe założenie, w którym zapraszamy Grantobiorców, aby stali się ambasadorami zrównoważonego rozwoju poprzez wdrożenie rozwiązań pro środowiskowych oraz w zakresie dostępności projektu”. Za zaprojektowane rozwiązania w obszarze pro środowiskowym i dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami będzie można otrzymać dodatkowe punkty na etapie oceny merytorycznej konkursu. Nie są one obowiązkowe. Działania mogą być wdrożone zarówno na poziomie zarządzania projektem, jak i prac merytorycznych realizowanych przez partnerstwo.

„W konkursie, jak zawsze, stawiamy na innowacyjne rozwiązania problemów społecznych, które poprzez partnerstwa mają przynosić realną zmianę w danej społeczności lokalnej województwa pomorskiego. Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2022” – mówi Monika Hinc.

“Uczestniczki i uczestnicy konkursu mają możliwość udziału w Akceleratorze Innowacji Międzysektorowych, w ramach którego, oprócz grantu w wysokości nawet 25 tysięcy złotych, przez kilka miesięcy będziemy pomagać tworzyć skuteczne i rozwojowe partnerstwo międzysektorowe i je wzmacniać, pomagać w jego komunikowaniu i angażowaniu społeczności” – dodaje Aleksandra Wołodko, pełnomocniczka ds. partnerstw CSR w FIR Up Foundation. „Od ośmiu lat wspólnie ze wszystkimi partnerami zarówno biznesowymi, jak i merytorycznymi konkursu grantowego,  szukamy nowatorskich, długoterminowych rozwiązań, angażujących społeczność lokalną. Zależy nam na projektach przynoszących wymierne efekty i wprowadzających faktyczną zmianę” – mówi reprezentantka partnera strategicznego Fundacji i Funduszu – Patrycja Zbytniewska, lider ds. Polityki społecznej w LPP.

„W tym roku po raz pierwszy Konkurs Grantowy zakłada, że inicjatywy wpiszą się w coraz szerzej komunikowany trend działań pro środowiskowych i dostępności. Oznacza to, że będziemy wspierać innowacje międzysektorowe, które zaproponują realne działania na rzecz obiegu cyrkularnego oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ” – podkreśla Magdalena Rzeszotalska, szefowa działu komunikacji korporacyjnej i CSR Polpharmy SA – partnera strategicznego Fundacji i Funduszu.

Konkurs składa się z trzech etapów: złożenia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.forumrozwoju.org.pl, zrealizowania kampanii crowdfundingowej oraz prezentacji przed Komisją Konkursową. Na każdym etapie eksperci współpracujący z Up Foundation będą służyć wsparciem i  konsultacjami. Organizowane będą też szkolenia dot. przygotowania kampanii crowdfundingowej, komunikacji oraz publicznej prezentacji projektu. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni podczas 11. Forum Inicjowania Rozwoju, które odbędzie się w listopadzie 2022 roku.

„Dotychczas w ramach Funduszu przekazaliśmy już ponad 690 tysięcy złotych dla najlepszych partnerstw międzysektorowych z całego województwa pomorskiego” – mówi Grzegorz Szczuka, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku – przedstawiciel jednego z Partnerów Fundacji i Funduszu.

„Cieszymy się, że z roku na rok idea się rozwija i liczba partnerskich projektów międzysektorowych  stale rośnie, w tym projektów realizowanych także dla gdańskiej społeczności. W tym roku jako Partner dołączyła do nas Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego.” – z dumą przedstawia nowego Partnera Monika Hinc. “Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy aktywnie włączyć się w projekty społeczne, oddziaływujące na społeczność lokalną. To będzie nowe wyzwanie dla Fundacji“ – mówi  Alicja Skonieczna prezeska Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego.

Do inicjatyw, które do tej pory otrzymały wsparcie należą m.in.:

 • Fundacja Świat Wrażliwy, na projekt Pensjonat Wrażliwy,
 • Fundacja Twoja Rola na projekt Siejemy Ferment,
 • Fundacja Pępek Świata na remont placówki stacjonarnej,
 • Fundacja To i Co na projekt Ogród miejski w Tczewie,
 • Hospicjum Pomorze Dzieciom na Centrum Emocja  – Holistyczne Centrum Wsparcia Po Stracie,
 • Spółdzielnia Socjalna Heca na projekt Tczewscy Kurierzy Rowerowi,
 • Browar Spółdzielczy i projekt „Pojąć głębię”,
 • Stowarzyszenie Educational Challenge i tworzona przez nich ciałopozytywna kampania społeczna #SpójrznaSiebie,
 • Teatr Dziecięcy JANTARK na pierwsze spektakle tworzone przez dzieci w języku kaszubskim.

“Dla naszej Fundacji otrzymany grant był konkretnym wsparciem przy rozszerzeniu działalności. Dzięki niemu zrealizowaliśmy plan zakupu i montażu tuneli foliowych, które wydłużyły okres wegetacji roślin. Tym samym nasza uprawa rozwinęła się, a my możemy produkować więcej zdrowych zakwasów. Poza wątkiem finansowym, najbardziej przydatne były konsultacje i wspólna praca nad ewolucją projektu w taki sposób, by był on realną innowacją społeczną” – mówi Wojciech Żak, prezes Fundacji Twoja Rola, reprezentant jednego z nagrodzonych w 2021 roku partnerstw. “Doradztwo i edukacja w zakresie budowania kampanii crowdfundingowych przyczyniły się do zwielokrotnienia możliwości promocyjnych działalności Fundacji Zdrowia Kobiet Pępek Świata. Dzięki temu mogliśmy zadbać o rozwój naszej społeczności, dla której przygotowaliśmy ten projekt” – opowiada Anna Mękal, członkini Zarządu Fundacji Zdrowia Kobiet Pępek, reprezentująca inicjatywę, która również otrzymała grant.

“Serdecznie zapraszamy pomorskich liderów organizacji pozarządowych do współpracy, zawierania partnerstw międzysektorowych i wnioskowania o granty w tegorocznym Funduszu Inicjowania Rozwoju” – mówi Karolina Weiner dyrektor zarządzająca FIR Up Foundation.

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie www.forumrozwoju.org.pl

Partnerzy Strategiczni Funduszu:

 • LPP S.A.,
 • Polpharma S.A.

Partnerzy Funduszu:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
 • Miasto Gdańsk,
 • Farm Frites Poland S.A.,
 • Ergo Hestia S.A.,
 • Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego,
 • Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów.

Partnerzy merytoryczni:

 • Agencja Rozwoju Pomorza,
 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,
 • Pracodawcy Pomorza,
 • Pracodawcy Północy,
 • Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 • Regionalne Centrum Wolontariatu,
 • Perspective CSR,
 • 2Pi Group,
 • Scalac,
 • Polski Instytut Etyki.

Operator: Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION.

Koordynatorka: Justyna Kowalkowska, kontakt@upfoundation.pl

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie Edukacyjnej Opieki Wychowawczej.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2022 w zakresie Edukacyjnej Opieki Wychowawczej.

Z planowanej kwoty 70.000 zł, na realizację przedsięwzięć związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych i z rodzin niewydolnych wychowawczo, rozdysponowano środki w całości 70.000 zł.

Tytuły załączników:

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2022 na realizację zadań w zakresie Edukacyjnej Opieki Wychowawczej

Wytworzyła: Kamila Jabłońska                    

Zaakceptowała  Iwona Bylicka                                      Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowej.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu: Kultury Fizycznej i Sportu.

Propozycję prosimy składać do dnia 16 lutego 2022 roku do godziny 15.30 na e-mail: salkowska@um.tczew.pl

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Urząd Miejski w Tczewie informuje, iż na terenie powiatu tczewskiego w 2022 roku będzie funkcjonować 5 punktów pomocy, w tym 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W załączeniu znajduje się szczegółową informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja oraz sposobem umawiania terminu wizyty w punktach.

Lista punktów npp i npo godziny na 2021

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Sposób umawiania terminu wizyty w punktach

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie skierowane do organizacji pozarządowych

Szkolenie p.t. „Jak poprawnie prowadzić i rozliczać projekty z aplikacją 2do2”.

*     19 października (wtorek)

*     g. 15-17

*     zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/6nQhe8Dvp98w2svK9 (liczba miejsc ograniczona)

*     Szkolenie odbędzie się w formie online – osoby zapisane otrzymają link służący do logowania

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób które nie posiadają żadnego lub posiadają umiarkowane doświadczenie w rozliczeniach projektów.

W trakcie szkolenia uczestnicy i uczestniczki:

►   dowiedzą się jak przygotować się do rozliczeń projektów

►   jak uniknąć najczęściej pojawiających się błędów i pomyłek

►   na co zwrócić szczególną uwagę w procesie prowadzenia i wydatkowania projektu

►   w jaki sposób pomocna w prowadzeniu projektów może być Aplikacja 2do2.

Szkolenie poprowadzą ekspertki i trenerki– Magdalena Szeniawska i Natalia Kata-Gawlik.  Prowadzące posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów w organizacjach pozarządowych ale również w biznesie oraz instytucjach publicznych. Od lat prowadzą szkolenia z zakresu rozliczeń projektów dla organizacji za całej Polski, na co dzień konsultują organizacjom oraz tworzą Aplikację 2do2 (narzędzie służące prowadzeniu i rozliczaniu projektów w organizacjach). www.2do2.org.pl

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:

📞516 680 168

 📨2do2@mierzwysoko.org.pl

Facebook: https://www.facebook.com/aplikacja2do2

 Pozdrawiam Magdalena Szeniawska
https://publicystyka.ngo.pl/jak-zadbac-o-siebie-i-swoja-organizacje-z-2do2

Korzystaj z aplikacji 2do2 | www.2do2.org.pl

Stworzona, by sprawnie prowadzić budżet w NGO i łatwo rozliczać projekty.
tel. 501 792 448

www.facebook.com/aplikacja2do2
www.instagram.com/aplikacja_2do2/
www.mierzwysoko.org.pl

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowej – Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na:

 1. Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.

Propozycję prosimy składać do dnia 17 czerwca 2021 roku do godz. 14.30 pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: salkowska@um.tczew.pl

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała:  Elżbieta Noch – Zastępca Naczelnika  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowej – Udział klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej mężczyzn.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na:

 1. Udział klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej mężczyzn.

Propozycję prosimy składać do dnia 17 czerwca 2021 roku do godz. 14.30 pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: salkowska@um.tczew.pl

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Elżbieta Noch – Zastępca Naczelnika  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowej – Udział klubu w rozgrywkach I ligi w piłce nożnej kobiet.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na:

 1. Udział klubu w rozgrywkach I ligi w piłce nożnej kobiet.

Propozycję prosimy składać do dnia 17 czerwca 2021 roku do godz. 14.30 pisemnie  w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: salkowska@um.tczew.pl

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Elżbieta Noch – Zastępca Naczelnika  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content