Bezpłatne szkolenia COP dla organizacji w Tczewie

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Pokolenia zapraszają na bezpłatne szkolenia dla pomorskich organizacji pozarządowych. Zajęcia są organizowane w Tczewie w Fundacji Pokolenia, przy ulicy Obrońców Westerplatte 6. Organizatorzy zapewniają materiały oraz poczęstunek w trakcie zajęć.

TERMINY I TEMATY ZAJĘĆ:

29.11. (śr.) godz. 9:00-16:00 Współpraca organizacji z samorządem + zlecanie zadań publicznych (konkursy ofert i tryb 19a) | trener: Artur Rajkowski

POBIERZ RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 29.11.2023 (załącznik)

02.12. (sb) godz. 9:30-16:00 Aspekty formalno-prawne (oraz merytoryczne i finansowe) zakładania i prowadzenia organizacji | trener: Artur Rajkowski

POBIERZ RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 02.12.2023 (załącznik)

03.12. (ndz) godz. 9:30-16:00 Współpraca organizacji z samorządem + zlecanie zadań publicznych (konkursy ofert i tryb 19a) | trener: Artur Rajkowski

POBIERZ RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 03.12.2023 (załącznik)

Na zajęcia zapraszamy przede wszystkim organizacje z powiatu tczewskiego, malborskiego i nowodworskiego.

UWAGA: Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału mają uczestnicy i uczestniczki projektu OWES Dobra Robota (istnieje możliwość dołączenia do projektu przy okazji szkolenia – szczegóły
w formularzu zgłoszeniowym on-line, więcej informacji o projekcie na dobrarobota.org).
Na zajęcia zapraszamy po 1 osobie z danej organizacji (w uzasadnionych przypadkach można zgłosić maks. 2 osoby z podmiotu)!

Zapisy na szkolenia odbywają się przez formularz on-line.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z organizatorem (Fundacja Pokolenia, biuro@fundacjapokolenia.pl, tel. 58 352 45 46).

Szkolenie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.

Autor informacji: Fundacja Pokolenia

Zaproszenie do udziału w szkoleniu organizowanym przez Urząd Miejski w Tczewie dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Tczewa – ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

Szanowni Państwo Urząd Miejski informuje, iż uległ zmianie termin szkolenia organizowanego dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie miasta Tczewa, zaplanowanego na dzień 3.10.2022. Nowy termin to 10.10.2022 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zakres szkolenia:merytoryczne i finansowe aspekty rozliczenia dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. Omówienie druków ofert i sprawozdań według Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).

Szkolenie odbędzie się 10.10.2022 r. (poniedziałek) o godz. 16:00, w sali obrad Rady Miejskiej im. Franciszka Fabicha w budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1.

Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 06.10.2022 r. do godz. 16:30 do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie lub na adres email: jablonska@um.tczew.pl.

PROGRAM SZKOLENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wytworzyła: Kamila Jabłońska                                

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Zaproszenie do udziału w szkoleniu organizowanym przez Urząd Miejski w Tczewie dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Tczewa.

Urząd Miejski w Tczewie zaprasza na szkolenie organizowane dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie miasta Tczewa.

Zakres szkolenia:merytoryczne i finansowe aspekty rozliczenia dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. Omówienie druków ofert i sprawozdań według Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).

Szkolenie odbędzie się 03.10.2022 r. (poniedziałek) o godz. 16:00, w sali obrad Rady Miejskiej im. Franciszka Fabicha w budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1.

Zgłoszenia prosimy składać do dnia 28.09.2022 r. do godz. 15:30 do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie lub na adres email: jablonska@um.tczew.pl.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Załączniki:

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Wytworzyła: Kamila Jabłońska                                

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Integracja imigrantów – zaproszenie do wzięcia udziału w zdalnym szkoleniu ,,Kompetencje kominikacji międzykulturowej”

Dzień dobry,
Z przyjemnością informuję, że uruchamiamy szkolenia dla osób pracujących w sektorze publicznym oraz dla organizacji pozarządowych.
Warsztaty odbywają się zdalnie i dotyczą kompetencji komunikacji międzykulturowej. Ważnego tematu w kontekście dynamicznie rosnącej liczby imigrantów w naszym społeczeństwie.
Warsztat zawiera treści przydatne nie tylko w pracy, ale także w kontaktach z sąsiadami.
Już przed pandemią COVID-19 osoby ze środowisk migracyjnych, napotykały na większe trudności w znalezieniu pracy, uczestnictwie w edukacji lub dostępie do podstawowych usług. Teraz pandemia uderzyła w tę grupę nieproporcjonalnie. Są nadreprezentowani w sektorach, które zostały poważnie dotknięte kryzysem. Naszą powinnością jest zapewnienie migrantom dostępu do odpowiedniego wsparcia w naszych instytucjach i środowisku lokalnym, aby mieć swój udział w procesie integracji i włączenia społecznego oraz zapobiegać dalszym trudnościom.
W załączeniu zaproszenie na warsztat.
Serdecznie zapraszam i proszę o rozpowszechnienie wiadomości o dostępności szkoleń.
Pozdrawiam

Waja Jabłonowska
Waja.jablonowska@cwii.org.pl  mailto:Waja.jablonowska@cwii.org.pl   <mailto: Waja.jablonowska@cwii.org.pl  mailto:Waja.jablonowska@cwii.org.pl  >; Fami12@cwi.org.pl  mailto:Fami12@cwi.org.pl   <mailto: Fami12@cwi.org.pl  mailto:Fami12@cwi.org.pl  >Tel.606 603 351
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek; ul. Gdyńskich Kosynierów 11/1; 80-866 Gdańsk
Bezpieczna Przystań
Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
Projekt 33/12-2019 /FAMI „Otwarte Pomorze-Integracja w działaniu”

Szkolenie dla organizacji pozarządowych – 28 stycznia

28 stycznia 2020 roku (wtorek) o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego przy ul. 30 Stycznia 1 odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Tczewa w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych.

Nowe druki ofert wg Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).   Szkolenie jest bezpłatne. Szkolenie poprowadzi Pan Artur Gluziński.   Zgłoszenia prosimy składać do dnia 24 stycznia 2020 roku do godz. 14.30 na formularzu zgłoszeniowym w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1 lub przesłać na adres e-mail: http://jablonska@um.tczew.pl

Formularz Zgłoszeniowy

Program Szkolenia

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Tczewa.

Urząd Miejski w Tczewie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Tczewa na szkolenie w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. Nowe druki ofert wg Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2019 roku w sprawie  wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji  zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).

Termin szkolenia: 20 września 2019 roku (piątek) w godz. 15.00 -18.30 w Sali obrad Urzędu Miejskiego przy ul. 30 Stycznia 1.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia prosimy składać do dnia 16 września 2019 roku do godz. 15.30 na formularzu zgłoszeniowym w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub przesłać na adres e-mail: salkowska@um.tczew.pl

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

RODO – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 roku.

W związku z powyższym Urząd Miejski w Tczewie przy wsparciu Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego planuje przeprowadzenie szkolenia w tym zakresie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Prosimy o zgłaszanie chętnych do udziału w szkoleniu po jednej osobie z każdej organizacji do dnia 24 maja 2018 r.(czwartek).

O terminie szkolenia poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.

Informacja na temat organizowanego szkolenia dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Tczewa

Prezydent Miasta Tczewa wraz z Tczewską Radą Działalności Pożytku Publicznego zaprasza na szkolenie organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie miasta Tczewa. Temat szkolenia : Nowe wzory ofert, zasady przygotowania wniosków o dotacje na zadania zlecone. Szkolenie odbędzie się 14.10.2016 r. (piątek) o godz. 12:00, w sali nr 21 budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1.

Czytaj dalej

Informacja na temat organizowanego szkolenia dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Tczewa

Urząd Miejski w Tczewie zaprasza na szkolenie organizowane dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie miasta Tczewa. Zakres szkolenia : merytoryczne i finansowe aspekty rozliczenia dotacji za rok 2016 oraz zapoznanie z nowym wzorem sprawozdania zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, które weszło w życie 3 września 2016 roku. Szkolenie odbędzie się 18.11.2016 r. (piątek) o godz. 12:00, w sali nr 21 budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1.

Czytaj dalej

Skip to content