Integracja imigrantów – zaproszenie do wzięcia udziału w zdalnym szkoleniu ,,Kompetencje kominikacji międzykulturowej”

Dzień dobry,
Z przyjemnością informuję, że uruchamiamy szkolenia dla osób pracujących w sektorze publicznym oraz dla organizacji pozarządowych.
Warsztaty odbywają się zdalnie i dotyczą kompetencji komunikacji międzykulturowej. Ważnego tematu w kontekście dynamicznie rosnącej liczby imigrantów w naszym społeczeństwie.
Warsztat zawiera treści przydatne nie tylko w pracy, ale także w kontaktach z sąsiadami.
Już przed pandemią COVID-19 osoby ze środowisk migracyjnych, napotykały na większe trudności w znalezieniu pracy, uczestnictwie w edukacji lub dostępie do podstawowych usług. Teraz pandemia uderzyła w tę grupę nieproporcjonalnie. Są nadreprezentowani w sektorach, które zostały poważnie dotknięte kryzysem. Naszą powinnością jest zapewnienie migrantom dostępu do odpowiedniego wsparcia w naszych instytucjach i środowisku lokalnym, aby mieć swój udział w procesie integracji i włączenia społecznego oraz zapobiegać dalszym trudnościom.
W załączeniu zaproszenie na warsztat.
Serdecznie zapraszam i proszę o rozpowszechnienie wiadomości o dostępności szkoleń.
Pozdrawiam

Waja Jabłonowska
Waja.jablonowska@cwii.org.pl  mailto:Waja.jablonowska@cwii.org.pl   <mailto: Waja.jablonowska@cwii.org.pl  mailto:Waja.jablonowska@cwii.org.pl  >; Fami12@cwi.org.pl  mailto:Fami12@cwi.org.pl   <mailto: Fami12@cwi.org.pl  mailto:Fami12@cwi.org.pl  >Tel.606 603 351
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek; ul. Gdyńskich Kosynierów 11/1; 80-866 Gdańsk
Bezpieczna Przystań
Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
Projekt 33/12-2019 /FAMI „Otwarte Pomorze-Integracja w działaniu”

Skip to content