Zaproszenie do udziału w szkoleniu organizowanym przez Urząd Miejski w Tczewie dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Tczewa.

Urząd Miejski w Tczewie zaprasza na szkolenie organizowane dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie miasta Tczewa.

Zakres szkolenia:merytoryczne i finansowe aspekty rozliczenia dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. Omówienie druków ofert i sprawozdań według Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).

Szkolenie odbędzie się 03.10.2022 r. (poniedziałek) o godz. 16:00, w sali obrad Rady Miejskiej im. Franciszka Fabicha w budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1.

Zgłoszenia prosimy składać do dnia 28.09.2022 r. do godz. 15:30 do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie lub na adres email: jablonska@um.tczew.pl.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Załączniki:

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Wytworzyła: Kamila Jabłońska                                

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content