Dotyczy: naboru członków III kadencji Rady Zatrudnienia Socjalnego

W związku z kończącą się II kadencją Rady Zatrudnienia Socjalnego, Minister Rodziny
i Polityki Społecznej ogłosił nabór na członków III kadencji Rady Zatrudnienia Socjalnego. Nabór został ogłoszony 29 sierpnia br. i  trwa do 19 września br.

Załącznik:

Pismo Pani Anity Czerwińskiej, Sekretarza Stanu MRiPS, Pełnomocnika Rządu ds. ekonomii społecznej informujące o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego.

Skip to content