Zaproszenie do udziału w szkoleniu organizowanym przez Urząd Miejski w Tczewie dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Tczewa – ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

Szanowni Państwo Urząd Miejski informuje, iż uległ zmianie termin szkolenia organizowanego dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie miasta Tczewa, zaplanowanego na dzień 3.10.2022. Nowy termin to 10.10.2022 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zakres szkolenia:merytoryczne i finansowe aspekty rozliczenia dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. Omówienie druków ofert i sprawozdań według Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).

Szkolenie odbędzie się 10.10.2022 r. (poniedziałek) o godz. 16:00, w sali obrad Rady Miejskiej im. Franciszka Fabicha w budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1.

Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 06.10.2022 r. do godz. 16:30 do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie lub na adres email: jablonska@um.tczew.pl.

PROGRAM SZKOLENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wytworzyła: Kamila Jabłońska                                

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content