Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: „Edukacyjnej opieki wychowawczej”

Załączniki:

  1. Ogłoszenie – Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy w 2023 roku.
  2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Wytworzyła:      Kamila Jabłońska                          

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content