Wynik konkursu na realizację zadań Gminy na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub z innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na powyższy konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 5.04.2018 roku wpłynęła jedna oferta Tczewskiego Stowarzyszenia Aikido Aikikai w Tczewie na kwotę 3.942 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę negatywnie.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała:  Elżbieta Noch  – Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content