Konsultacje publiczne – zaproszenie na spotkanie dot. rozporządzeń wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Fundacja Republikanie zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych ws.projektów rozporządzeń do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące m.in.Rady Działalności Pożytku Publicznego, wzorów ofert i umów na realizację zdań publicznych oraz sprawozdań merytorycznych OPP.

W województwie pomorskim spotkanie odbędzie się w dniu 17 września br. o godz. 15.00 w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku.

Skip to content