Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy zapewniającego 25 miejsc dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy zapewniającego 25 miejsc dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, ul. Grunwaldzka 1, 83-110 Tczew.

Tytuł załącznika:

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego konkursu ofert 2023-2025 – ŚDS

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                                  

Zaakceptowała  Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content