Wzór Karty Oceny Merytorycznej i Karty Oceny Formalnej

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie przedstawia w załączeniu: wzór Karty Oceny Merytorycznej oraz wzór Karty Oceny Formalnej dot. ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie: Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.

Wytworzyła: Magdalena Łoś           

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

wzór Karty Oceny Merytorycznej 48.32 KB pdf Pobierz

wzór Karty Oceny Formalnej 56.09 KB pdf Pobierz

Skip to content