Odwołanie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych.

Odwołuje się otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo ogłoszonego Zarządzeniem Nr 309/2021 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych.

Podstawą unieważnienia, o którym mowa w ust.1, jest punkt 6 rozdziału I Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 309/2021 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content