Informacja o przyznaniu Sportowemu Klubowi Karate „Senshi” w Tczewie dofinansowania na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 14.09.2020 r. Sportowy Klub Karate „Senshi” złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. ”Mistrzostwa Polski Karate WKF PUK Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzieżowców 24-25.10.2020”. Oferta spełniła wymogi formalne i została umieszczona na okres 7 dni na stronie: organizacje.tczew.pl oraz bip.tczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie. W w/w terminie nie zostały złożone żadne uwagi dotyczące oferty. W związku z powyższym Prezydent Miasta Tczewa uznając celowość, oraz wysokość środków posiadanych w budżecie miasta, przyznał dotację w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego pn. ”Mistrzostwa Polski Karate WKF PUK Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzieżowców 24-25.10.2020” przez Sportowy Klub Karate „Senshi”.

Wytworzyła: Kamila Jabłońska

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content