Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Pomocy Społecznej.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2021 w zakresie Pomocy Społecznej. Z planowanej kwoty 240.000 zł, rozdysponowano środki w wysokości 184.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2021 z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ – załącznik nr 1.

Wytworzyła:  Magdalena Pieczewska

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych                                 

Skip to content