Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Pomocy Społecznej.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2024 w zakresie Pomocy Społecznej. Z planowanej kwoty 260.000 zł, rozdysponowano środki w całości 260.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2024 z zakresu Pomocy Społecznej – załącznik nr 1.

  • Wytworzyła:  Magdalena Pieczewska                                 
  • Zaakceptowała:  Iwona Bylicka
  • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Skip to content