Wynik  konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, iż w ramach konkursu ofert w zakresie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych nie została złożona żadna oferta. Zaplanowane środki w kwocie 9.000 zł nie zostały rozdysponowane.

  • Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      
  • Zaakceptowała: Iwona Bylicka
  • Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych
Skip to content