Wynik  konkursu na realizację zadań Gminy na 2024 rok w zakresie: Przeciwdziałania patologiom społecznym – Organizacja pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz grup wsparcia dla  osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, u których występują problemy alkoholowe.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2024 w zakresie:

Przeciwdziałania patologiom społecznym – Organizacja pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz grup wsparcia dla  osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, u których występują problemy alkoholowe.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2024 z zakresu Przeciwdziałania patologiom społecznym – Organizacja pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz grup wsparcia dla  osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, u których występują problemy alkoholowe – załącznik nr 1.

  • Wytworzyła: Magdalena Pieczewska
  • Zaakceptowała:  Iwona Bylicka
  • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Skip to content