Informacja dotycząca zgłaszania organizacji pozarządowych do wyróżnienia w kategoriach: Pomoc Społeczna, Ochrona Zdrowia, Kultura Fizyczna i Sport, Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym ( alkoholizm, narkomania ), Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na terenie miasta Tczewa jest wiele organizacji, które działają na rzecz mieszkańców w różnych dziedzinach. Chcąc docenić powyższe działania Prezydent Miasta Tczewa zamierza wyróżnić te najbardziej zasłużone w następujących dziedzinach:

  • Pomoc Społeczna,
  • Ochrona Zdrowia,
  • Kultura Fizyczna i Sport,
  • Kultura i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
  • Przeciwdziałanie patologiom społecznym ( alkoholizm, narkomania ),
  • Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

W związku z powyższym prosimy o podanie organizacji, które Państwa zdaniem zasługują na wyróżnienie. Zgłoszenia należy dokonywać na załączonym formularzu. Dla każdej kandydatury należy wypełnić jeden formularz. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 12 grudnia br. Zgłoszenia można przesyłać poczta e-mail na adres: jablonska@um.tczew.pl lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Tczewie.

Prezydent Miasta
(-) Mirosław Pobłocki

Wytworzyła: Kamila Jabłońska
Akceptacja: Bożena Nowopolska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

 

Pobierz

 

Skip to content