Informacja dotycząca zgłaszania organizacji pozarządowych do wyróżnienia w kategoriach: Pomoc Społeczna, Ochrona Zdrowia, Kultura Fizyczna i Sport, Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym ( alkoholizm, narkomania ), Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na terenie miasta Tczewa jest wiele organizacji, które działają na rzecz mieszkańców w różnych dziedzinach. Chcąc docenić powyższe działania Prezydent Miasta Tczewa zamierza wyróżnić te najbardziej zasłużone w następujących dziedzinach:

Czytaj dalej

Skip to content