Szanowni Państwo,    

w dniu 6 grudnia 2019 r. Wojewoda Pomorski podpisał zarządzenie w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, które wraz z  tym programem zostało umieszczone na stronie BIP Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.   Zatem zachęcam Państwa do zapoznania się z Programem oraz monitorowania strony Urzędu a także Kuratorium Oświaty, na której będą ogłaszane odpowiednie konkursy w ramach niniejszego Programu z trzech przyjętych do realizacji  priorytetowych obszarów:
1) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2) z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 3) z zakresu ratownictwa i ochrony ludności– wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na obszarze województwa pomorskiego oraz z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego- realizowanie  programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.      

https://uwgdansk.bip.gov.pl/2019-rok/280740_zarzadzenie-wojewody-pomorskiego-z-dnia-6-grudnia-2019-r.html    

z wyrazami szacunku

Izabela Michnowska

Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego

Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Skip to content