Informacja o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2020 w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu w tym przedsięwzięć związanych z realizacją działań związanych z organizacją imprez sportowych promujących zdrowy styl życia poprzez jazdę na rowerze. Nazwa zadania: ,,MIŁO! Tydzień Mobilności Aktywnej – organizacja tczewskich obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Załączniki:

1A  Kultura Fizyczna i Sport

1B Kultura Fizyczna i Sport w tym przedsięwzięcia związane z realizacją działań związanych z organizacją imprez sportowych promujących zdrowy styl życia poprzez jazdę na rowerze. Nazwa zadania: ,,MIŁO! Tydzień Mobilności Aktywnej” – organizacja tczewskich obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

Skip to content