Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pożytku publicznego, które nie otrzymały dotacji na działalność na rok 2020 w zakresie Kultury Fizycznej  i Sportu. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły dwie oferty, złożone przez Klub Sportowy ,,Wisła” z siedzibą w Tczewie, tj.

  1. ,,Prowadzenie szkolenia młodzieży w szkółce sekcji bokserskiej Klubu Sportowego Wisła w Tczewie”.
  2. ,,XXV Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży”.

W wyniku oceny ofert:

  1. Przyznano dotację w wysokości 32.709,00 zł na realizację zadania pn. ,,Prowadzenie szkolenia młodzieży w szkółce sekcji bokserskiej Klubu Sportowego Wisła w Tczewie” (zgodnie z punktem 1A).
  2. Oferta złożona na realizację zadania pn. ,,XXV Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży” zostanie rozpatrzona w terminie do 24.08.2020 roku.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2020 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – (tabela 1A). 624.75 KB pdf Pobierz

Skip to content