Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2020: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2020: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla  niepełnosprawnych dzieci.

Załącznik:

Ogłoszenie Otwarty Konkurs Ofert 2020.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      

Zaakceptowała  Bożena Nowopolska     

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content