Przedłużony termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

Zarządzeniem nr 217/2020 z dnia 21.08.2020 roku Prezydent Miasta Tczewa przedłużył termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. ,,XXV Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży” w zakresie Kultury Fizycznej w Sportu do dnia 30 września 2020 roku.

Skip to content