Konsultacje projektu ,,Wieloletniego Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025″.

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu „Wieloletni Program Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025” wraz z projektem programu i formularzem konsultacji. W tej kolejnej edycji w szczególności zależy nam na stworzeniu warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców województwa pomorskiego oraz łączenia jej ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich w realizacji oddolnych inicjatyw przyczyniających się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych a także szczególny nacisk na wszelkie działania społeczne z zakresu pomocy społecznej. Dlatego zachęcam bardzo do udziału w tych konsultacjach.
Liczę na Państwa zaangażowanie i ufam, iż dzięki temu powstanie kolejny dokument, który będzie ważnym elementem wpływającym na rozwój i zacieśnianie współpracy administracji rządowej i organizacji pozarządowych w naszym rejonie.

Informacja o rozpoczętych konsultacjach została również umieszczona na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz na stronie BIP Wydziału Polityki Społecznej. Zapraszam bardzo wszystkich Państwa, w razie pytań i uwag pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam

Izabela Michnowska
Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego
Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
mail: izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl  mailto:izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pltel. 30 77 719 (pokój 393)- tel. 789408027

Skip to content