Zaproszenie – Pomorskie Forum Pełnomocników

Zaproszenie Pomorskie Forum Pełnomocników 30.czerwca godz.8.30.

Szanowni Państwo!

Mieczysław Struk Marszałek  Województwa Pomorskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Departament Programów Regionalnych

serdecznie zapraszają na

Pomorskie Forum Pełnomocników  2017

„Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej jako realizatorzy usług użyteczności publicznej”

„Organizacje pozarządowe jako partnerzy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

 

Data: piątek,  30 czerwca 2017r.

Miejsce: Sala im. Lecha Bądkowskiego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Gdańsk  ul. Okopowa 21/27 Gdańsk

Godzina: 8:30 – 14.30

 

Pozdrawiam,

Andrzej Kowalczys
Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
tel.: 58 32 68 890 fax: 58 32 68 563

 

https://wrotatczewa.pl/resources/download/logo.png  

https://wrotatczewa.pl/resources/download/Program_Forum_pe__nomocnik__w_30.06_-.doc

https://wrotatczewa.pl/resources/download/Formularz_zg__oszeniowy_Forum_Pe__nomocnik__w_2017.doc

https://wrotatczewa.pl/resources/download/zaproszenie_na_Forum.docx

Skip to content