Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2021 w zakresie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Z planowanej kwoty 9.000 zł, rozdysponowano środki w całości 9.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2021 z zakresu Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – załącznik nr 1.

Skip to content