Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych oceniających oferty w zakresach: – „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”; – „Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym” – „Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowych w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu:

– „Edukacyjnej Opieki Wychowawczej”;

– „Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym” – „Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie.

Propozycję prosimy składać do dnia 31 marca 2021 roku do godz. 15.30 na e-mail: jablonska@um.tczew.pl  

Wytworzyła: K. Jabłońska                           

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych                                       

Skip to content