Konkurs grantowy Funduszu Nowy Akumulator Społeczny 2021

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Nabór wniosków trwa:

– do 18 lipca 2021 – inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego,

– do 18 sierpnia 2021  – na wsparcie rozwoju młodej organizacji.                  

Projekty mogą być realizowane w terminach:
– od 1 sierpnia do 15 grudnia 2021 r. – inicjatywy lub projekty ze sfery pożytku publicznego,
– od 10 września do 15 grudnia 2021 r. – rozwój młodej organizacji pozarządowej.

Do zdobycia maksymalnie 6000 zł na realizację inicjatywy lub projektu ze sfery pożytku publicznego albo do 10.000 zł na rozwój młodej organizacji!

Regulamin konkursu oraz szczegóły znajdują się na stronach Funduszu:http://akumulatorspoleczny.pl/  i Operatora:http://fundacjapokolenia.pl/  . Bieżące informacje są dostępne także na: facebook.com/akumulatorspoleczny http://www.facebook.com/akumulatorspoleczny  .

Skip to content