Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Miasta Tczewa – kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 21 lipca do 01 sierpnia 2021 roku, na terenie naszego miasta są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Miasta Tczewa.
Badania realizowane są metodą internetową oraz papierową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/650012/miasto-tczew-mieszkancy-2021.html


Zachęcamy do udziału w badaniu.

Skip to content