Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2021: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2021: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla  niepełnosprawnych dzieci.

Załączniki:

Ogłoszenie Otwarty Konkurs Ofert 2021.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      

Zaakceptowała  Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content