Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, ul. Grunwaldzka 1, 83-110 Tczew.

Tytuł załącznika:

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego konkursu ofert – SUO

Wytworzyła: Róża Tasarz                            

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content